Tam metin bildiriler yukarıdaki bağlantıda verilen dosyadaki yazım kuralları ve bildiri formatı esas alınarak hazırlanmalıdır.

Tam Metin Bildiriler kms10@imo.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilecektir. E-posta metni içerisinde iletişim kurulacak yazarın e-posta ve telefon numarası belirtilmelidir.

durumunda aşağıda verilen telefon numarası üzerinden iletişime geçilmesini rica ederiz.

Tel: 02324625655 / 114

Sempozyuma sunulacak bildiriler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.

Sempozyumun bitiminden itibaren sempozyumda sunulan bildirilerden, hakemlik süreci işletilerek kabul edilenler İMO Teknik Dergi’de, Kıyı Mühendisliği Özel Sayısı olarak basılacaktır.