Değerli meslektaşlarımız,

İlkini 1996 yılında Samsun’da başlattığımız Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumları’nın onuncusuna sizleri davet etmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyoruz. Sempozyumumuz 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecektir. Son 3 yıldır iletişimimizi ekranlarla sınırlandıran COVİD pandemisini atlattıktan sonra, kıyı ve deniz mühendisliği camiası olarak yeniden yüzyüze bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10. Sempozyumumuzu Cumhuriyet’imizin 100. yılında düzenliyor olmak da mutluluğumuzu katlamaktadır.

Özellikle 2. Dünya savaşından sonra hızla gelişen bir bilim dalı olan kıyı ve deniz mühendisliğinde, ülkemizde de 1970’lerden itibaren önemli çalışmalar yapılmış, mesafeler kat edilmiştir. Bugün ülkemizin kıyılarında yer alan yüzlerce ticari, balıkçı ve yat limanları, yüzlerce deniz yapıları kıyı ve deniz mühendislerimizin eseridir.  Kıyı ve deniz mühendislerimiz yalnız ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında önemli tasarım ve uygulama projelerine gururla imzalarını atmışlar ve atmaktadırlar.

Deprem felaketinin acısını tekrar tekrar yaşayan ülkemizde performansa dayalı tasarımı baz alan kıyı yapıları deprem teknik şartnamesi, bina deprem yönetmeliğinden önce yayınlanmıştır. Tasarıma yönelik koşulların ve yönlendirmelerin yer aldığı “Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları” ilk defa 2008 yılında yayınlanmış ve yıllar içinde yenilenmiştir. Bunların yanında, küresel ısınmadan dolayı deniz suyu seviyesindeki artışlar, iklim değişikliği nedeniyle ekstrem doğa olaylarının oluşma sıklığındaki artış, yenilenebilir denizel enerji kaynaklarına yönelim, doğayla uyumlu yapı çözümleri gereksinmesi gibi konular kıyı ve deniz mühendislerinin son zamanlarda çalıştığı önemli konulardır.

“Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken kıyı ve deniz mühendisliğini neler beklemektedir?” ana temasıyla düzenleyeceğimiz sempozyumumuzda, düzenleme ve danışma kurulu olarak sizleri her boyutta katkı vermeye davet ediyoruz. Bildirilerinizle, katılımınızla ve sempozyum sırasında katkılarınızla ülkemiz kıyı ve deniz mühendisliği bilgi ve deneyimlerini arttırmak, birbirimizin kafasında yeni ışıklar yakmak, var olan sorunları tartışarak çözüm yolları üretmek ve gelecek perspektifini oluşturmak üzere siz değerli meslektaşlarımızı 10. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu’na bekliyoruz.

Düzenleme ve Danışma Kurulu Adına

Sempozyum Başkanları
Doç. Dr. Bergüzar Özbahçeci Öztunalı
Prof. Dr. V. Ş. Özgür Kırca

İMO İzmir Şube Başkanı
Eylem Ulutaş Ayatar

Sempozyuma sunulacak bildiriler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.